UA | RU

Як розподіляються компенсаційні виплати.

Кожному інвестору з моменту його першої інвестиції відкривається спеціальний бальний аккаунт. У нього зараховуються бали за придбані інвестором токени проєктів, з моменту передачі 5% від цих токенов в компенсаційний фонд. Далі за певним алгоритмом відбувається щоденний перерозподіл балів в кожному з акаунтів. В результаті в акаунтах формується неспалювальна сума балів до виплати. Саме ця сума бере участь в розподілі доходу компенсаційного фонду отриманого за період. Виплата буде пропорційною неспалювальній сумі балів в бальному акаунті за кожний звітний період.


Далі: Як впливає на суму балів продаж токенів проєкту