UA | RU

Чому в основу бізнес-моделі діяльності платформи покладена така форма, як споживче товариство?

На наш погляд кооперація, як форма господарювання, на сьогодні явно недооцінена. Якщо відкинути стереотипи, що асоціюють кооператив з колгоспом, і згадати про те, які можливості відкривають на сьогодні Інтернет, блокчейн, сучасні засоби автентифікації, цифровий документообіг та інші новації, то залишаються одні суцільні плюси. А саме:

  • • У кооперативі не обмежена кількість членів і максимально спрощені процедури прийому і виходу з нього;
  • • У кооперативі немає фіксованого пайового фонду - капіталу кооперативу. Він може змінюватися в залежності від потреб;
  • • Кооператив може створювати у себе всередині госпрозрахункові підрозділи, виділяти їх і реорганізовувати на підставі внутрішніх положень;
  • • Кооператив сам встановлює умови та правила, як залучення коштів від своїх членів, так і виплат своїм членам;
  • • Кооператив може легко масштабувати свою діяльність, як всередині держави, так і за її межами, користуючись схожістю кооперативного законодавства в багатьох країнах світу.

Далі: Як інвестори можуть розпоряджатися своїми паями в цільових фондах?