UA | RU

Кооперативам


REALIUM ВІДКРИВАЄ АБСОЛЮТНО НОВІ МОЖЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОМУ РУХУ

Будь яке споживче товариство, яке має в своєму Статуті необхідні підвалини, щодо інвестиційної діяльності в межах Платформи, може отримати таку ліцензію. Для цього такому товариству треба увійти в Асоціацію REALIUM, або іншу асоціацію, що має відповідну ліцензію Платформи підписати ліцензійний договір, на підставі чого Реєстратор надає ліцензіату адміністративний доступ до Платформи і виконує всі необхідні налаштування, включно із текстами документів, що обертаються в цьому кооперативі. Після цього новий ліцензіат може самостійно здійснювати інвестиційну діяльність щодо проєктів своїх членів. Важливо, що опубліковані на сайті Платформи проєкти всіх кооперативів будуть доступні для перегляду всім користувачам платформи, а зареєстровані члени будь-якого кооперативу зможуть придбавати токени всіх проєктів, що емітовані на Платформі.

Модератор – це відповідальна особа, яка здійснює функції адміністратора платформи щодо свого кооперативу. В його коло відповідальності входить управління членством у кооперативі (надання згоди на вступ до кооперативу та призупинення (обмеження) доступних членові функцій, вихід із кооперативу), управління контентом сайту Платформи, який відноситься до цього кооперативу. Такі повноваження, як правило, має голова правління кооперативу, або призначена ним посадова особа.

Інвестор проєкту – це кінцевий бенефіціар цільового паю в проєкті. Інвестором будь якого із проєктів, що є опублікованими на сайті Платформи, може стати кожний повністю зареєстрований член будь якого із кооперативів-ліцензіатів Платформи. Тобто, достатньо бути членом одного із цих кооперативів, щоб інвестувати у будь який проєкт на Платформі. Цільовий пайовий внесок у фонд фінансування проєкту гарантує отримання інвестором корпоративних прав у проєкті у обсязі, пропорційному до співвідношення його внеску до загальної суми зібраних у цільовому фонді проєкту коштів.

Девелопер проєкту – це особа – член кооперативу, яка має повноваження від авторів проєкту представляти їхні інтереси у відносинах з кооперативом впродовж всього циклу реалізації проєкту. Ця особа має, у разі успішного збору інвестиційних коштів, очолити госпрозрахунковий підрозділ кооперативу, створений для реалізації проєкту. Технічно девелопером проєкту може стати будь яка особа із числа користувачів Платформи безпосередньо із свого персонального кабінету. Девелопер у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо голові кооперативу, керується затвердженими планом і бюджетом проєкту, підзвітний Раді представників інвесторів Проєкту і вищому керівному органу кооперативу. Девелопер зі своєю командою отримує обумовлену заздалегідь долю у проєкті (пай), що гарантує їхні корпоративні права. Ця доля враховує як вартість майнових прав на інтелектуальну власність, що входить у проєкт, так і оцінку вартості творчої праці авторів проєкту. Остання частина паю знаходиться під умовою успішності роботи команди над проєктом.

Проєкт на сайті Платформи REALIUM може розмістити будь який повністю зареєстрований член кооперативу із свого персонального кабінету. Проєкт буде опублікований на сайті після того, як він відповідатиме всім вимогам, щодо якості матеріалів проєкту і повноти його опису. Після публікації починається стадія рейтингового голосування за проєкт – це фактично праймеріз проєкту, оцінка цікавості до нього потенційних інвесторів. У разі успішного завершення етапу голосування, відкривається етап збору інвестицій у проєкт. Він вважається успішним, якщо буде зібрано не менше мінімальної суми коштів, заявленої в бізнес-плані проєкту. Якщо необхідна сума у визначений термін зібрана не буде, проєкт знімається з реалізації а кошти повертаються інвесторам.